FAQ: Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılır?

Genel sağlık taramasında neler yapılır?

Taraması Yapılacak Hastalıklar

 • Diyabet ve İnsülin Direnci. Glukoz, İnsülin, HOMA – IR İndeksi, Adiponektin ve Hemoglobin A1c.
 • Böbrek Hastalıkları
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Anemi.
 • Besinsel Elementlerin Durumu.
 • Toksik Elementlerin Durumu.
 • Kan Yağları, Kalp – Damar Hastalıkları ve Kalp Yetmezliği.
 • Hepatit Parametreleri.

Sağlık taraması zorunlu mu?

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bütün iş yerlerinde iş giriş ve iş değişikliği gibi durumlarda genel sağlık taraması yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bunun için osgb işyeri hekimi tarafından işe giriş sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Sağlık Tarama Testi Nedir?

Düzenli olarak sağlık kontrolü yapılması için bir hastalık belirtisi olmadan sağlıklı olan kişilerin gerekli muayeneleri gerçekleştirip sağlığın koruması amacıyla veya oluşan hastalıkların önceden bilinmesi bakımından yapılan sağlık hizmetine periyodik sağlık taraması denmektedir.

Hangi kan değerlerine bakılmalı?

En Önemli 10 kan analizi

 • Kan şekeri ve insülin. Açlık, tokluk kan şekeri ve insülin seviyeleri sık yapılan testler arasında.
 • ALT/AST/GGT.
 • Hemoglobin ve hemotokrit.
 • Sedimantasyon hızı
 • TSH.
 • Total kolesterol.
 • Kreatinin.
 • B12 vitamini ve D vitamini seviyeleri.

Kan testi hangi hastalıklar için yapılır?

Kanda yapılacak testlerin; tam kan sayımı, üre, kreatinin, şeker, kolesterol ve onun alt grupları ile karaciğer fonksiyon testleri olduğunu belirten Uzmanlar, şöyle bilgi veriyor: “Türkiye’de özellikle demir eksikliği anemisi çok sık görülüyor.

You might be interested:  FAQ: Sağlık Ocağında Kan Tahlili Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Sağlık gözetimini kim yapar?

İşveren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesi gereğince; İşçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Sağlık tetkikleri nerede yapılır?

Tam teşekküllü sağlık raporu, devlet hastanelerinden, özel hastanelerden ve aile hekimlerinden alınabilir. Belirlenen doktorlara tek tek muayene olup onay almak gerekmektedir.

Periyodik muayenelerin sıklığı neye göre belirlenir?

Periyodik muayene sıklığını belirleyen çeşitli faktörler bulunur. İşyerinin tehlike sınıfı, işin niteliği, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve çalışanların şahsi özellikleri periyodik muayene sıklığını değiştirir.

Işe başlamadan önce sağlık taraması zorunlu mu?

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla birlikte, işverenler/işyeri sahipleri, çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır.

Hangi hallerde çalışan için sağlık raporu istenir?

1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

6331 kimlere uygulanmaz?

6331 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyenler MİT ve TSK faaliyetlerini kapsamaz, Acil ve afet durumlarının faaliyetlerini kapsamaz, Evde hizmetçi olarak çalışanları kapsamaz, Hükümlü ve tutukluları infaz esnalarında, kültür ve meslek edinme faaliyetlerinde kapsamız.

Iş için kan tahlilinde nelere bakılır?

İşe girerken yapılan kan testinde bakılan değerlerden en önemlisi WBC değeridir. Kandaki lökosit yani akyuvar veya beyaz kan hücresi düzeyini gösteren WBC değeri, sağlıklı bir yetişkinde 5.00 ile 10.00 arasındadır. WBC değerinin yüksekliği, vücutta bazı hastalıkların veya enfeksiyonların varlığına işaret eder.

You might be interested:  Hızlı Cevap: A.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

Tehlikeli sınıftaki iş yerlerine ait periyodik tıbbi kontroller hangi sıklıkta yapılır?

“3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok

4 lü sağlık taraması nedir?

Dörtlü tarama testi, bebeğin belirli doğum kusurları için risk altında olup olmadığını belirlemek amacıyla hamilelik sırasında yapılan bir kan testidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *