FAQ: Hangi Sağlık Ocağında Muayene Olacağım?

Aile hekimi başka hastaya bakar mı?

Hastalar ilk üç ay için Sağlık Müdürlüğü tarafından kendileri için belirlenen Aile Hekimine gitmek zorundadırlar. Eğer hasta başka Aile Hekimine muayene için giderse o hekim, kendi bakmakla yükümlü olduğu nüfus içinde olmayan, bu hastaya istemezse bakmayabilir veya isterse misafir hasta olarak bakabilir.

Misafir olarak sağlık raporu alınır mı?

Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir yerleşim yerinde sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda ” Misafir Hasta” tanımıyla o ildeki Aile Hekiminden sağlık hizmeti alınabilmesi mümkündür.

Sağlık ocağı misafir hasta bakar mı?

Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez ” hükümleri doğrultusunda misafir hasta kapsamında hizmet alabilirler.

Aile sağlığı merkezlerinde hangi hizmetler?

Aile Sağlığı Merkezlerinde; birinci basamak teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ilgili poliklinik hizmeti, aşılamalar, bebek izlemleri, çocuk izlemleri, gebe ve lohusa izlemleri, 15 – 49 yaş kadın izlemleri, tarama programları, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol

Sağlık ocağında herkes muayene olabilir mi?

Vatandaşlar aile hekimine de gitmeden başka hastanelere başvurabilirler. Hamza Gemici: Böyle bir zorunluluk yok. Aile hekimi dışında başka bir doktora da başvurulabilir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Sağlık Taraması Nasıl Yapılır?

Aile hekiminin verdiği rapor geçerli mi?

Aile hekimi bir defada en çok 10 günlük rapor verebilir. Bu süre -kontrol muayenesi- ile 20 güne kadar çıkarılabilir. İşveren usulüne uygun raporu kabul etmek zorundadır.

Sağlık raporunda neler var?

Sağlık Tetkikleri;

 • AKCİĞER GRAFİSİ:
 • İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ):
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT):
 • KAN TESTLERİ:
 • İDRAR TAHLİLLERİ
 • PORTÖR:Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur.
 • AŞILAR:

Her sağlık ocağında iğne yapılır mı?

Aile Sağlığı Merkezimizde hafta içi mesai saatleri arasında enjeksiyon ve pansuman işlemlerinizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Lütfen başvurunuzu yaparken doktorunuzun yazdığı reçeteyi yanınızda bulundurunuz. Reçetesi yanında olmayan kişilerin enjeksiyonları yapılmamaktadır.

Sağlık ocağı hangi hastalıklara bakar?

Aile Hekimliği, çocuk, genç, yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan uzmanlık dalıdır. Aile hekimleri dahili, jinekolojik, çocuk sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici ve koruyucu sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır.

Sağlık raporu herhangi bir sağlık Ocagindan alinabilir mi?

Aynı kanun 15. maddesinde bu konuya şöyle yanıt veriyor: “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.” Buradaki “kamu hizmet sunucusu”ndan kastedilenler devlet

Sağlık ocağına Velisiz gidilir mi?

18 Yaş Altı (Reşit Olmayan) Hasta Muayenesi. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun gereğince hekimlerin yapacakları her işlem için hastanın, hasta küçük ise veli veya vasisinin rızası alınmak zorundadır.

Aile sağlığı merkezinde neler yapılır?

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN GENİŞLETİLMİŞ OLARAK VERDİĞİ HİZMETLER;

 • Hasta muayenesi.
 • Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme.
 • Hasta Sevk İşlemleri.
 • Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi.
 • Enjeksiyon-Pansuman.
 • Çeşitli Laboratuar Tetkikleri.
 • Acil Sağlık Hizmetleri.
 • Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri.
You might be interested:  Sık sorulan: Bilgi Üni Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

Aile sağlığı hizmetleri nelerdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir.

ASM nedir görevleri nelerdir?

ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adolesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *