FAQ: Sağlık Bakanlığı Maske Üretim Izni Nasil Alinir?

Maske dikim izni nereden alınır?

Koruyucu maskeler için üretim iznini nereden alınır? 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında koruyucu maskeler, koruyucu gözlükler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve önlükler için üretim izni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığı üretim izni nasil alinir?

ÜRETİM İZİN VE KURULUŞ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

 1. Ticaret Sicil Gazetesinin Onaylı örneği.
 2. Tesis sahipleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ne kadar sermaye konulacağı konusunda detaylı doküman.
 3. Tesisin adres bilgilerini net belirtmek.
 4. Ürüne ait üretim prosedürleri ve kapasite raporu.
 5. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı.

Üretim izni nasıl alınır?

İşyeri yetkilisi, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan denetimde üründen numune alınır ve laboratuara sevk edilir. Ürünün analizleri sonucunda düzenlenen raporun başvuru belgelerine uygun olması halinde ürün için üretim izin belgesi verilir.

Maske üretimi için gerekli belgeler nelerdir?

Üretilen maske, Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz ediliyorsa;

 • Üretimi yapan firmanın ticari unvanı
 • Üretici firmanın adresi ve vergi numarası
 • Ürünün ne kadar ihraç edileceği (ürün miktarı)
 • Ürün GTIP numarası
 • Hangi ülkeye ihraç edileceği.
 • Firma yetkilisi tarafından imzalanan belge.
You might be interested:  Sık sorulan: Sağlık Lisans Tamamlama 2019 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dışarı çıkma izni nasıl alınıyor?

Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgeleri, kısıtlamada muaf olanlar için e başvuru ekranından alınacak. Çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekecek.

199 dan nasıl izin alınır?

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Evde gıda üretim izni nasil alinir?

Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği gereğince evde gıda üretimi yapmak yasaktır. Öncelikle bir dükkan ya da atölye kurmak ve belediyeden ruhsat almak, ardından üretim izni çıkarmak gerekir. Ruhsat aldıktan sonra Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne gidip başvuru yapabilirsiniz.

Gıda satış izni nasıl alınır?

Gıda üreten işletmeler öncelikle yetkili kurumlardan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı”, daha sonra ise “çalışma izni ve gıda sicili” almak zorundadırlar. Üretim izni için gereken belgeler üç dosya halinde hazırlanır ve ilgili ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir.

Işletme kayıt belgesi nasıl alınır?

Belge verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Belge almak ve kayıt kapsamına girmek için, bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üretim izin belgesi nasil alinir?

Üretim İzni İşlemleri

 1. Dilekçe.
 2. Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
 3. Marka Tescil Belgesi.
 4. Ürünler İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi.

E-devlet izin belgesi nasıl alınır?

E – devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “ e – Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

You might be interested:  Sık sorulan: Sağlık Kurumları Işletmeciliği Nasıl Bi Bölüm?

Imalat belgesi nasıl alinir?

İmalatçı Belgesi Nasıl Alınır? Odalara kaydı olan her firma bu belgeyi kolayca alabilir. Bunun için imalatı yapılan malzemelerin listelendiği kapasite raporlarını hazırlamalı ve firma antetli kağıdına yazılmış – imza altına alınmış başvuru dilekçelerini bağlı bulundukları odaya iletmeleri yeterlidir.

Maske tıbbi cihaz mı?

Tıbbi cihaz olarak piyasaya arz edilen tıbbi yüz maskesi veya cerrahi maske olarak isimlendirilen ürünlere ilişkin düzenleme ve denetleme yetkisi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu uhdesinde yer almaktadır.

Maske sertifikası nasıl alınır?

Maskeler için CE Belgesi Nasıl Alınır? Kullanım amacına ve risk seviyesine göre maske üreticilerinin yapacakları uygunluk değerlendirme çalışmaları için o alanda yetkiye sahip uluslararası denetim kuruluşlarına başvurmalıdırlar.

Maske CE Belgesi Nedir?

CE işareti olan maskeler CE belgeli maskeler olarak tabir edilebilir. Bir maskede CE işareti olması o maskenin Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) dolaşımının ve satışının mümkün olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu maskenin; güvenlik, sağlık ve çevre koruma standartları açısından uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *