FAQ: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Kim?

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi kimdir?

Sağlık Bakanlığı -Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi, Kamu Yönetimi Araştırma Derneği(KAYAD) Genel Başkanı Başmüfettiş Ali Koplay 9 Haziran 1974 yılında Karaman ilinin Başyayla ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Başköy ilkokulunda bitirdi.

Aydın SARI Sağlık Bakanlığı kimdir?

1957 Yılında Sakarya’da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Sakarya’da Tıp Fakültesi’ni Bursa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. İlk görev yeri Etibank Genel Müdürlüğü kurum doktorluğu oldu. Sarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 1990 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nde tamamladı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ne iş yapar?

Teftiş Kurulu Bürosu, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir. Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ne iş yapar?

d) Başkanlık tarafından yapılacak genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehber ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dokümanları hazırlamak, teftiş faaliyetlerinin

Mülkiye bas müfettişi nelere bakar?

Görev ve yetkiler Madde 18 – Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır: A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, il özel idareleri, belediyeler ve köylerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla

You might be interested:  FAQ: Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir Ne Iş Yapar?

Doktor Aydın Sarı hangi hastanede?

Uzun yıllar Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği, ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Aydın Sarı Serdivan’da bulunan Özel Medar Hastanesi ‘nde çocuk doktoru olarak göreve başlayacak.

Iş teftiş kurulu nereye bağlı?

Madde 3 – (Değişik: 21/7/1989 – 89/14389 K.) İş Teftişi, İş Teftiş Kurulunca yürütülür. Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş mü- fettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur.

Diyanet Rehberlik ve Teftiş Başkanı kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak Başkanlığımızın değişik kademelerinde 43 yıl süreyle hizmet eden Mehmet Zeki YILMAZ, 22/02/2021 tarihinde emekliye ayrıldı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şefi İzzet GÜRPINAR Emekli Oldu

Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız kimdir?

1972 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini de burada tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Teftiş memuru ne iş yapar?

(3) Grup Kıdemli Müfettişi, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalara verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, gerekli yazışmaları grup adına yapar, çalışmaların seyri hakkında gerektiğinde veya Teftiş Kurulu Başkanlığının

Iş Teftiş Kurulu Başkanlığı nın görev ve yetkileri nelerdir?

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI (İTK) ‘ nın Görevleri

  • Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş etmek.

Hulusi Ay Kimdir?

Rehberlik ve Teftiş Başkanı V. 1957 yılında Çankırı’da doğmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini 1981 yılında tamamlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında göreve başladığı 1976 yılından itibaren Daktilograf, Şef ve Şube Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *