FAQ: Silah Ruhsatı Için Sağlık Raporu Ne Kadar?

Silah ruhsatı için sağlık raporu nereden alınır?

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu ).

Silah ruhsatı için sağlık raporu özel hastaneden alınır mı?

Genel Müdürlük, “Özellikli raporlar olduğundan, silah ruhsat müracaatında bulunan kişilerin özel Hastanelerden almış oldukları sağlık raporları kabul edilemeyecektir” şeklinde yanıt verdi.

Silah ruhsatı için sağlık raporu ücreti ne kadar?

17/12/2020 SAĞLIK KURULU RAPOR ÜCRETLERİ: SİLAH RUHSATI 250 TL, DİĞER RAPORLAR 200 TL DİR (NAKİT ALINIR).

Silah Ruhsat Harcı 2020 nereye yatırılır?

Harçlar ilgili vergi daireleri ile yetkili bankalara yatırılabilir.

Silah ruhsatı sağlık raporu hangi doktora gidilir?

Silah ruhsatı ( tabanca ) raporlarının “Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye dallarını” kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak verilmesinin yasal olarak düzenlenmesine rağmen; yine silah kullanılması için verilen askerliğe elverişlilik ve yivsiz av tüfeği raporunun ise tek hekim raporuyla

You might be interested:  Sık sorulan: Anayasa Sağlık Ile Ilgili Hangi Hakkımız Güvence Altına Alınmıştır?

Sağlık raporu kaç TL 2020?

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinden alacağınız; Hekim raporu 50 TL Sağlık Kurul raporu ise 200 TL dir. Eğitim ve araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri veya üniversiteye bağlı hastanelerde alacağınız; Hekim raporu 75 TL Sağlık Kurul raporu ise 300 TL dir.

Akli meleke raporu özel hastaneden alınır mı?

Aile hekimi tarafından verilen raporlar kabul edilmemekte olup özel hastanelerden alınan raporlarda kabul edilmemektedir. Tapuda 65 yaş üstü işlem için kesinlikle alınacak raporun devlet hastanesinden alınmış olması şartı aranmaktadır.

Tek hekim raporu özel hastaneden alınır mı?

Tek Hekim Raporunu, kurum hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri, hastanelerde görev yapan Göz, Dahiliye, KBB, vb tüm uzman hekimler de tek başlarına tanzim edebilirler.

Özel hastaneden heyet raporu nasıl alınır?

Heyet raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tam teşekküllü bir hastaneden randevu alınması gerekir. Randevu tarihine göre gidilen hastanede ilgili bölümlerde muayene olunur. Heyet raporu hem devlet hem de özel hastanelerden kolay bir şekilde alınabilir.

Silah bulundurma harcı kaç yılda bir ödenir?

1. (Değişik: 02.12.1999 99/13749 3.Md Madde 3- ) Taşıma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir.

Silah bulundurma ruhsatı için ne lazım?

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları İçin İstenen Belgeler

  • Valilik Makamına Dilekçe.
  • Silah Satın Alma İstek Formu.
  • Nüfus Cüzdanı Sureti.
  • Nüfus Cüzdanı Aslı
  • İkametgah Belgesi.
  • Adli Sicil Belgesi.
  • Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)

Devlet Hastanesinde sağlık raporu ücreti ne kadar?

Üniversite kaydı için alınan sağlık raporunu, aile hekimlerinden ücretsiz olarak alabilirler. Devlet hastanelerinde ise 50 TL ücret ödenmektedir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Sağlık Güvencesi Olmayan Nasıl Muayene Olur?

Yivsiz tüfeği ruhsatname harcı makbuzu nereye yatırılır?

Av Teskeresi Ücreti Toplam: Av Tezkeresinin harcı Orman İşletme Müdürlüğüne yatırılmaktadır.

Silah bulundurma ruhsatı nerelerde kullanılır?

Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *