FAQ: Silah Ruhsatı Sağlık Raporu Hangi Doktora Gidilir?

Sağlık raporu hangi bölümden alıyor?

Heyet raporu alacak olan kişi dahiliye, iç hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları bölümünde muayene olurlar. Ayrıca göz hastalıkları, nöroloji, ruh ve sinir hastalıkları bölümlerinde muayene olunduktan sonra heyet raporu alınır.

Silah ruhsatı için sağlık raporu özel hastaneden alınır mi?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden bu konuda silah alımlarını daha da zorlaştıracak bir yanıt geldi. Genel Müdürlük, “Özellikli raporlar olduğundan, silah ruhsat müracaatında bulunan kişilerin özel Hastanelerden almış oldukları sağlık raporları kabul edilemeyecektir” şeklinde yanıt verdi.

Silah Ruhsat Harcı 2020 nereye yatırılır?

Harçlar ilgili vergi daireleri ile yetkili bankalara yatırılabilir.

Hangi hastalar silah ruhsatı alamaz?

Silah Ruhsat Almaya Engel Haller

 • 1- 21 yaşını bitirmemiş olanlara,
 • 2- Fiziki (dahiliye, ortopedi, göz, KBB, nöroloji) ve psikolojik yönden engel hali bulunanlara,
 • 3- Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara,
 • 4- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları

Devlet Hastanesinde sağlık raporu hangi bölümden alınır?

Devlet hastanesinden raporu almak için başvurduğunuz takdirde sizi belirli bazı bölümlerdeki doktorlara gönderirler ve bu doktorlardan muayene olmanız istenir. Muayene olmak için gideceğiniz bölümler aşağıdaki gibidir; İç hastalıkları (Dahiliye) Kulak – Burun – Boğaz (KBB)

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Hastanede Sağlık Raporu Ne Kadar?

Sağlık raporu almak için ne yapmalıyım?

Gerekli Evraklar

 • 1 adet fotoğraf.
 • 1 adet kimlik fotokopisi.
 • Sürücü raporlarında sevk belgesi.
 • Durum Bildirir Tek Hekim Raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu (Merkezimizden temin edilmektedir)

Silah ruhsatı almak için sağlık raporu nasıl alınır?

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu ).

Akli meleke raporu özel hastaneden alınır mı?

Aile hekimi tarafından verilen raporlar kabul edilmemekte olup özel hastanelerden alınan raporlarda kabul edilmemektedir. Tapuda 65 yaş üstü işlem için kesinlikle alınacak raporun devlet hastanesinden alınmış olması şartı aranmaktadır.

Tek hekim raporu özel hastaneden alınır mı?

Tek Hekim Raporunu, kurum hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri, hastanelerde görev yapan Göz, Dahiliye, KBB, vb tüm uzman hekimler de tek başlarına tanzim edebilirler.

Yivsiz tüfeği ruhsatname harcı makbuzu nereye yatırılır?

Av Teskeresi Ücreti Toplam: Av Tezkeresinin harcı Orman İşletme Müdürlüğüne yatırılmaktadır.

Silah bulundurma ruhsatı için ne lazım?

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları İçin İstenen Belgeler

 • Valilik Makamına Dilekçe.
 • Silah Satın Alma İstek Formu.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti.
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • İkametgah Belgesi.
 • Adli Sicil Belgesi.
 • Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)

Silah sağlık raporu kaç ay geçerli?

4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır) Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

Tek gözü görmeyen silah ruhsatı alabilir mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Danıştay’ın, “Düzeltilmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı, her iki gözün görme toplamı 12/20’den az olanlara silah ruhsatı verilemeyeceği” hükmünü iptal etmesi üzerine yeni düzenlemeye gitti.

You might be interested:  Sık sorulan: Gemi Adamı Sağlık Raporu Nerede Onaylatılır?

Renk körlüğü silah ruhsatına engel mi?

Renk Körlüğü ehliyet, silah ruhsatı, silah taşıma ve kullanmanın olduğu meslek gruplarında engel teşkil etmediği için kaldırılmıştır. Özel Güvenlik görevlileri için renk körlüğü engel teşkil etmediği için kaldırılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *