Hızlı Cevap: Refakat Izni Için Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Refakat raporu kimler alabilir?

Refakat izni, devlet memuru olarak görev yapan ya da özel sektörde çalışma gösteren her çalışan için, yılsonu tatil izninden kesilen süreyi kapsamaktadır. Devlet kurumları üzerinde çalışma gösteren ve birinci derece ailevi yakınlığı bulunan memurların, hayati bir durum hususunda alabildiği izin süresidir.

Memur refakat izni evde kullanılır mı?

* Refakat izni verilen personele harcırah ve yolluk verilmesi mümkün değildir. * Refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması önemli değildir. * Refakat izninin verilmesine sebep olan kişinin memuriyet mahalli içinde veya dışında olmasının önemi yoktur.

Refakat izni kaç gün?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması

Alınan rapor kaç gün içinde teslim edilmeli 2020?

usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda

You might be interested:  FAQ: Sağlık Raporu Okula Ne Zaman Verilir?

Refakat izni nereden alınır?

Refakat izni kullanacak olan kişinin, bakmakla yükümlüğü olduğu kişinin ciddi ve uzun süren tedavi gerektiren bir hastalık veya geçirdiği kaza sonucu bakılmasının gerektiği durumlarda, bakılmadığı zaman ölümcül sonuçların ortaya çıkacağı durumlarda sağlık kurulundan onaylı rapor alarak çalıştığı işyerindeki müdürüne

Refakat raporu hangi hastalıklarda verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu

Refakat izni memur maaştan kesilir mı?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat edilmediğinde hayatları tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmış olması durumunda, bu yakınlarına refakat etmek üzere en fazla 6 aya kadar (her olay için, 3 ay ve zorunlu

Memur refakat izni ücretli mi?

Refakatçi izni, hem devlet memurlarına hem de özel sektör çalışanlarına belli bir süreye kadar ücretli olarak verilir. Özellikle son derece hayati durumlarda kullanılan refakat izni, üç aya kadar alınabilir. Bu iznin 4857 sayılı İş Kanunu maddelerinde de yeri ve hükmü vardır.

65 yaş üstü refakatçi izni nasıl alınır?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi taleplerini, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Refakatçi raporu özel sektörde geçerli mi?

ÖZEL SEKTÖRDE REFAKAT İZNİ Yani 4857 sayılı İş Kanuna göre, işçilere refakatçi izni verileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesindeki hükümlere göre bu yinde bir madde yoksa, refakat izni işverenin takdirindedir.

You might be interested:  Sağlık Lisesi Mezunları Ne Iş Yapar?

Refakat raporu ne kadar alınır?

Refakat izni, en çok üç ay süre ile verilir. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda üç ay daha uzatılabilir. Aynı kişinin aynı hastalığı için verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. Aynı kişinin farklı bir hastalığı için yeniden toplam altı aya kadar refakat izni alınabilir.

Evde yatan hasta için refakat izni verilir mi?

Refakat izninin genel olarak memura sağladığı hakları toplu olarak şu şekilde sıralayabiliriz; * Refakat izni; ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerin tedavi amacıyla hastahaneye götürülmesi için izin verilmesi hususunu içermez. * Refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması önemli değildir.

Kaç günden sonra rapor heyete girer?

Ek olarak tek hekim yılda en fazla 40 gün rapor yazabiliyor. Tek bir hekimin, bir işçiye yıl içerisinde verdiği iş göremezlik raporu 40 günü aşmışsa, SGK 40 günü aşan rapor için işçiye iş göremezlik ödeneği ödenmesi için heyet raporu isteyebiliyor.

Işçi başka ilden rapor alabilir mi?

Kısaca, ülkemizde seyahat özgürlüğü kapsamında yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde işçinin farklı bir ilden (hafta tatili ya da yıllık izni dönüşünde çalıştığı yere (il’e) hiç gelmeden dahi olsa) sağlık raporu alabileceği, bu raporun sahteliği veya fenne aykırı olduğu ispatlanmadığı müddetçe geçerli olduğu

Sağlık rapor iş yerine ne zaman verilir?

1- Alınan bir sağlık raporu, raporun düzenlendiği günü takip eden mesai saatine kadar kuruma bildirilmelidir. Örneğin rapor Çarşamba günü alınmış ise, Perşembe günü mesai saatine kadar kuruma ulaştırmalıdır. 2- Raporun bildirimi elektronik ortamda da olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *