Hızlı Cevap: Sağlık Bakanlığı Müfettişi Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı müfettişleri ne iş yapar?

Madde 15 – Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi kimdir?

Sağlık Bakanlığı -Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi, Kamu Yönetimi Araştırma Derneği(KAYAD) Genel Başkanı Başmüfettiş Ali Koplay 9 Haziran 1974 yılında Karaman ilinin Başyayla ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Başköy ilkokulunda bitirdi.

Devlet Müfettişi Nasıl Olunur?

Meslekte 3 yılını tamamlamış olan müfettiş yardımcıları Yeterlilik Sınavı ‘na girerler. Sınavda başarının ardından sözü sınava tabi tutulurlar. Bu iki aşamayı da başarıyla geçen müfettiş yardımcılarının unvanı değişir ve müfettiş olurlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Nasıl Olunur?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

Sağlık Müfettişi nedir?

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı nedir? Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hemen hemen tüm kuruluşların ve personelinin denetim ve tefrişinden mesûl olan personelin içinde yer aldığı kariyer mesleğidir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sağlık Meslek Lisesinde Hangi Bölümü Seçmeliyim?

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı kim?

Aydın SARI – Teftiş Kurulu Başkanı – Sağlık Bakanlığı -Turkish Ministry of Health | LinkedIn.

Mülkiye bas müfettişi nelere bakar?

Görev ve yetkiler Madde 18 – Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır: A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, il özel idareleri, belediyeler ve köylerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı kimdir?

Teftiş Başkanı olarak vekaleten görevlendirilen Mehmet Ali Kaya’nın özgeçmişi şu şekilde: 1976 yılında Giresun-Görele’de doğan Mehmet Ali KAYA, Kaptanpaşa İlkokulu ve Orbay Ortaokulu’nda eğitim aldıktan sonra 1993 yılında Beyoğlu Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu.

Müfettiş olmak için hangi sınavlara girilir?

Bazı kurumlar KPSS P3 puanı ile personel alırken bazı kurum ve kuruluşlar KPSS sınavında işletme, maliye, muhasebe, İngilizce ve istatistik gibi A grubu oturumlara girme şartı ile hesaplanan KPSS P37, KPPS P5, KPSS P4 gibi puan türleri ile müfettiş ve müfettiş yardımcılıkları kadrolarına personel alır.

Öğretmenler müfettiş olabilir mi?

Yeni düzenlemeye göre, sadece “hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri” mezunları Bakanlık Maarif Müfettişi olabilecektir. Dolaysıyla Bakanlık, 8 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenler arasından, yarışma sınavıyla Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı alabilecektir.

Müfettişlik görevi nedir?

Müfettişlik mesleği nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu iş ve işlemlerin denetlenmesi ve kontrolü ile kurumların görev alanına giren noktalarda kanuni sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi ile alakalı olarak çok sayıda kamu personeli görevlendirilmektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğünde memur nasıl olunur?

1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

You might be interested:  Soru: Sağlık Kontrolü Bşt Ne Demek?

Bankada Müfettiş olmak için ne yapmak gerekir?

Banka müfettişi olmak için üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Özel bankalarda çalışabilmek için başvurulan kurum tarafından düzenlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata girmek gerekmektedir.

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Aynı işi yapan Müfettişler farklı özlük ve parasal haklardan yararlanmak durumunda kalacaktır. Şuan itibariyle İl Eğitim Denetmenliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 3800 TL maaş alırken Milli Eğitim Denetçiliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 6000 TL maaş almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *