Okuyucular soruyor: Becayiş Nasıl Yapılır Sağlık Bakanlığı?

Becayiş işlemleri nasıl yapılır?

Becayiş, Türkiye’de farklı bir anlam kazanmış ve memuriyet ile ilgili bir kavram haline gelmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesinde becayiş, “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

Sözleşmeli ve kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Sözleşmeli sağlık personelleri, yani 4/B ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan personeller, kurum içi yer değişikliği yapabilir. Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin becayiş yapabilirler.

Becayiş hala var mı?

Becayiş kavramının 657 sayılı Kanun’daki karşılığı karşılıklı yer değiştirme kavramıdır. Bu kavram kaynağını 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun mülga 4’üncü maddesinden almaktadır. Ancak, şu anda bu kanunda da becayiş kavramı bulunmamaktadır.

Uzman doktor becayiş yapabilir mi?

Resmi Gazetenin 14.09.2004 tarihli nüshasında yapılan değişiliğie göre artık sadece uzman doktor, doktor, diş tabbibi ve eczacılar değiş, Sağlık Bakanlığına sınavla atanan diğer tüm personelde ilk atamalarda becayiş isteyebilecektir. Becayiş süresi yeni sağlık personeli için de 5 gündür.

Becayişte 1 yıl şartı var mı?

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayini Ne Kadar Sürede Sonuçlanır 2018?

Kadrolu imamlarda becayiş var mı?

2019 yılında sözleşmeli olarak atanan imam -hatip, müezzin ve Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 9 bin 500 4/B’li personel bulunuyor. Diyanet, 2018 yılından önce atanan personele ise becayiş hakkı tanımıştı. Mesela 4/B sözleşmeli İmam Hatipler 4/A statüsündeki İmam Hatiplerle aynı işi yapmaktadır.

Kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Aynı durum VHKİ kadrosunda çalışan personelle memur kadrosunda çalışan personel arasında da söz konusudur. Hukuken bunlar arasında becayiş yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

3 1 kimleri kapsıyor?

663 sayılı KHK ile ilk önce “4+2” olarak getirilen daha sonra “ 3 + 1 ” olarak revize edilen sisteme göre birçok kurumda 29 Ekim 2016 tarihinden önceki sözleşmeli personeller “süresiz sözleşmeli”, bu tarihten sonraki sözleşmeli personeller ise “ 3 + 1 ” sistemine dahil edildi. 29 Ekim 2016 tarihinden önce işe başlayan bir

Sözleşmeli memur kaç yıl sonra kadroya geçer?

Yapılacak düzenlemeyle beraber, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı düşünülmekte.

Becayiş kaç kere yapılır?

Kurumların özel mevzuatında becayişle ilgili bir kısıtlama söz konusu değilse, yılın her ayında becayiş yapılabilir. Ancak, bir yılda birden fazla becayişe sıcak bakılmadığını da söylemeliyiz. Özel düzenlemeler dışında genel olarak 657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir.

Öğretmenler için becayiş var mı?

657 Sayılı Devlet memurları kanunun 73. Devlet Memurları Kanunu’nun tanımına göre Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır.Yani Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı arasındaki memurlar arasında olamaz.Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenler kendi aralarında becayiş talebinde bulunabilirler.

You might be interested:  Soru: Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hangi Kampüste?

Kurumlar arası becayiş olur mu?

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, becayiş aynı kurumdaki aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmektedir. Dolayısıyla üniversiteler, belediyeler veya başka kurumlar arasında becayiş mümkün değildir.

3 1 becayiş yapabilir mi?

Şeklinde olup sitemiz tarafından değerlendirme sonucu 3 + 1 ‘ e tabi ( 663 Sayılı K.H.K’ nın 45/A Maddesi ) personelin şu an için becayiş hakkı bulunmamaktadır.

3 lü becayiş mümkün mü?

Bazı ziyaretçilerimiz ” Üçlü becayiş mümkün müdür?” diye sormaktadır. Bu şarttan dolayı 4/B’linin ikinci bir becayiş tayini isteyebilmesi için en az 1 yıl görev yapması gerekeceğinden üçlü becayiş bir anda mümkün değildir.

Doktorlar istediği yere atanabilir mi?

(3) Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman tabip olarak atanmak isteyenler PDC’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (…) kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *