Okuyucular soruyor: Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini Nasıl Istenir?

Alt Bölge 2 yıl şartı var mı?

Bunlardan herhangi bir nedeniyle tayin isteyeceklere 2 yıl çalışma şartı uygulanmamaktaydı. Yapılan son düzenleme ile alt bölge tayinleri bu istisnalar arasından çıkarıldı. Bundan böyle atanma tarihinden itibaren 2 yılını doldurmayanlar alt bölge tayini isteyemeyecek.

Sağlıkta alt bölge tayini nedir?

Alt Bölge Tayini: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde gösterilen üst bölgeden alt bölgeye, süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği yapılabilir.

C ve D hizmet grubu nedir?

Hizmet grupları (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir.

Hizmet puanı ne işe yarar Sağlık Bakanlığı?

Hizmet Puanı Ne İşe Yarar Ne Zaman Kullanılır; Hizmet Puanı ise sağlık personelinin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmaktadır. Hizmet puanı, Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi ve iller arası atama ve yer değiştirmelerinde kullanılmaktadır.

PDC neye göre belirlenir?

PDC Nedir? PDC kelimesinin açılımı personel dağılım cetvelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanıma göre, Personel Dağılım Cetveli; Belirlenen bazı ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveldir.

You might be interested:  Soru: Laborant Ve Veteriner Sağlık Nedir Ne Iş Yapar Maaşı?

Tayin için kaç yıl çalışmak gerekiyor?

Yeni düzenlemeler ile üst düzey kadrolar için 8 ila 12 yıl olarak belirlenen çalışma süreleri günümüzde 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Ayrıca doğu bölgesinde memur açığının kapatılabilmesi için de her memur için 3 yılda bir tayin isteme hakkı getirilmiştir.

Hemşire kaç yıl sonra tayin isteyebilir?

Sözleşmeli sağlık personeli, 3 yılını doldurup devlet memurluğuna geçmesi halinde mazeret tayinlerinden yararlanmakta diğer tayinleri yapabilmesi için 3+1 yıl süresi olan toplam 4 yılı tamamlaması gerekmektedir.

Sözleşmeli sağlık Personeli kaç yılda bir tayin isteyebilir?

Talep üzerine tayin isteğinde bulunabilmek için; görev yaptığı ilde en az üç yıl hizmet etmiş olmakla birlikte personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvana haiz boş pozisyon bulunması gereklidir.

PDC ne anlama gelir?

Personel Dağılım Cetveli ( PDC ), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

1 grup il ne demek?

Resmi Gazetenin, 30 Aralık 2012 tarihli 3. mükerrer sayısında yayımlanan tarifeye göre; iller, gelişmişlik düzeyine göre dört gruba ayrıldı. 1. Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

Hizmet bölgesi ne demek?

Hizmet bölgesi: Öğretmen ihtiyacının karşılanması için coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren illerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri ifade eder.

Toplam hizmet puanı ne işe yarar?

Hizmet puanı okul bazında öğretmenlere çalıştıkları her bir süre için verilen puanlardır. Öğretmen, yer değiştirmeye tabi olduğunda ya da isteğe bağlı değiştirmeye başvurduğunda, norm içinde olma ya da fazlası tespitinde hizmet puanı esas alınır.

You might be interested:  FAQ: Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

Hizmet puanı neye göre hesaplanır sağlık?

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur.

Hizmet puanı nasıl hesaplanir?

HİZMET PUANI NASIL HESAPLANIR? hizmet puanı verilir. Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *