Okuyucular soruyor: Sağlık Ocakları Ne Işe Yarar?

Aile sağlığı merkezi ne yapar?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir.

Aile hekimleri hangi hastalıklara bakar?

Aile Hekimliği, çocuk, genç, yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan uzmanlık dalıdır. Aile hekimleri dahili, jinekolojik, çocuk sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici ve koruyucu sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır.

Aile hekimliğinde neler yapılır?

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN GENİŞLETİLMİŞ OLARAK VERDİĞİ HİZMETLER;

 • Hasta muayenesi.
 • Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme.
 • Hasta Sevk İşlemleri.
 • Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi.
 • Enjeksiyon-Pansuman.
 • Çeşitli Laboratuar Tetkikleri.
 • Acil Sağlık Hizmetleri.
 • Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri.

Sağlık ocağı hastaneye sevk verir mi?

Her türlü hekimlik hizmetine istinaden acil durumu olan ya da Sağlık Ocağı ‘nda tedavi edilmesi mümkün olmayan hastalar, hekimler tarafından hastanelere sevk edilebilir. Doktorlar bunun için hastaya Hastane Sevk Kağıdı verirler. Verilen hizmet ve yapılan tedavi şekli kayıt altına alınır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Türk Sağlık Sen Hangi Partiye Yakın?

Aile sağlığı merkezi ne demek?

Aile sağlığı merkezleri 1. basamak sağlık hizmetleri sunar. Bir veya daha fazla aile hekiminin (uzman veya pratisyen doktor) ebe, hemşire, sağlık memuru ve tıbbi sekreter gibi sağlık personeli eşliğinde aile hekimliği hizmeti verdiği kuruluştur.

Aile sağlığı merkezlerinde hangi hizmetler verilmektedir?

Aile Sağlığı Merkezlerinde; birinci basamak teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ilgili poliklinik hizmeti, aşılamalar, bebek izlemleri, çocuk izlemleri, gebe ve lohusa izlemleri, 15 – 49 yaş kadın izlemleri, tarama programları, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol

Aile hekimi hangi testleri yapar?

Aile Sağlığı Merkezimizde bakılabilen tetkikler:

 • Kan sayımı(Hemogram)
 • Biyokimya.
 • Tiroid fonksiyon testleri.
 • Gebelik testi.
 • Kan grubu tayini.
 • Hepatit markerları
 • Bulaşıcı hastalıklar(VDRL, HIV)
 • Vitaminler.

Aile Hekimliği neden gerekli?

Aile hekimi, kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir.

Aile Hekimliği Polikliniği neye bakar?

Aile Hekimi Polikliniği (Uz.Dr.Murat YILDIZ) Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastalıkları kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Aile sağlığı merkezinde kimler hizmet verir?

Aile sağlığı elemanı kime denir? Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak veya görevlendirilmek suretiyle bu görevi yürüten hemşire, ebe, sağlık memuruna denir.

Aile hekimliğinde kimler görev yapar?

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yurt Için Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Aile sağlığı Merkezi gebelik testi yapıyor mu?

Gebelik şüphesi olan, adetinin geciktiğini düşünen ve ek olarak bazı gebelik belritileri de olabilen doğurganlık dönemindeki kadınların uygulayabilecekleri en kolay yöntem bir eczaneden veya aile sağlığı biriminden kolayca alabilecekleri “ Gebelik Testi ” kiti olacaktır.

Aile hekimi hastaneye sevk edebilir mı?

Tasarıya göre, aile hekiminden sevk almadan hastanelere gidilemeyecek, hastaneler de sevksiz hasta kabul etmeyecek. Acil durumlar ve kronik hastalıklar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Sağlık ocağından hastaneye sevk kaç gün geçerli?

Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir.

Sağlık ocağı için randevu alınıyor mu?

Vatandaşlar tam kapanma döneminde sağlık ocağına gidebilmek için randevu almak zorunda. Aile hekimi randevunuz MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *