Sağlık Bakanlığında Becayiş Nasıl Yapılır?

Becayişte 1 yıl şartı var mı?

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Sağlık Bakanlığı becayiş şartları nelerdir?

İdare uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmeleri becayiş yapmaları mümkün bulunmaktadır. Karşılıklı yer değiştirmenin (becayişin) şartları:

  • Aynı kurumda görev yapması,
  • Başka görev yerlerinde bulunması,
  • Memurlar aynı hizmet sınıfında olmaları,
  • İdarece uygun bulunması gerekmektedir.

Becayiş işlemleri nasıl yapılır?

Becayiş ise aynı kurumda bulunan aynı unvandaki kişilerin karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Bu tanım 657’de yer alan Kanuni bir tanımdır. Fakat becayiş yoluyla geçiş söz konusu olmasa da, uygun bir aday bulunduğu halde kurumlar arası nakil yoluyla geçiş yapılabilmektedir.

Becayiş kimler yapabilir?

Sözleşmeli sağlık personelinin becayiş şartlarının başında, bunu yapacak personellerin ikisinin de aynı özellikleri taşıyor olmaları gerekir. Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin yapabilirler.

657 ile 4 b becayiş yapabilir mi?

Sözleşmeli sağlık personelleri, yani 4/B ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan personeller, kurum içi yer değişikliği yapabilir. Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin becayiş yapabilirler.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sağlık Raporu Hastaneden Nasıl Alınır?

Becayiş yapmak ne demek?

TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı “karşılıklı yer değiştirme”dir. Maddesinde becayiş, “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

Becayiş kaç kere yapılır?

Kurumların özel mevzuatında becayişle ilgili bir kısıtlama söz konusu değilse, yılın her ayında becayiş yapılabilir. Ancak, bir yılda birden fazla becayişe sıcak bakılmadığını da söylemeliyiz. Özel düzenlemeler dışında genel olarak 657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir.

Il içinde becayiş olur mu?

. Becayiş: Aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı kendi teşkilatı içerisinde standart ve PDC’nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir..

Sözleşmeli personel ile kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Sözleşmeli personele becayiş hakkı verilmiştir. Ancak becayişin gerçekleşebilmesi kurumun uygun bulmasına bağlıdır. http:// becayis. memurlar.net servisinden birbirlerini bulan adayla, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla, becayiş yapabilecektir.

Kadrolu imamlarda becayiş var mı?

2019 yılında sözleşmeli olarak atanan imam -hatip, müezzin ve Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 9 bin 500 4/B’li personel bulunuyor. Diyanet, 2018 yılından önce atanan personele ise becayiş hakkı tanımıştı. Mesela 4/B sözleşmeli İmam Hatipler 4/A statüsündeki İmam Hatiplerle aynı işi yapmaktadır.

Becayiş dilekçesi nereye verilir?

Becayiş yani karşılıklı yer değiştirmenin gerçekleşebilmesi için atamanın yetkili amir tarafından onay görmesi gerekmektedir. Verilen becayiş dilekçesi söz konusu olan kurumun Başkanlığına gönderilir. Dilekçeler Başkanlığa gönderilse de memurlar talep dilekçelerini ilk olarak kurumu müdürlüklerine yapmaktadırlar.

Kurum değiştirmek için ne yapmalıyım?

Kamu görevlisi naklen geçmek istediği kuruma dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan kurum da memurun halen çalıştığı kurumdan muvafakat talep etmelidir. Memurun halen aktif çalıştığı kurum ise kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde takdir yetkisini kullanarak bu talebi değerlendirmelidir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sağlık Raporu Nasıl Alınır Devlet Hastanesi?

Kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Aynı durum VHKİ kadrosunda çalışan personelle memur kadrosunda çalışan personel arasında da söz konusudur. Hukuken bunlar arasında becayiş yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Uzman doktor becayiş yapabilir mi?

Resmi Gazetenin 14.09.2004 tarihli nüshasında yapılan değişiliğie göre artık sadece uzman doktor, doktor, diş tabbibi ve eczacılar değiş, Sağlık Bakanlığına sınavla atanan diğer tüm personelde ilk atamalarda becayiş isteyebilecektir. Becayiş süresi yeni sağlık personeli için de 5 gündür.

Kurumlar arası becayiş olur mu?

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, becayiş aynı kurumdaki aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmektedir. Dolayısıyla üniversiteler, belediyeler veya başka kurumlar arasında becayiş mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *