Sağlık Turizm Acentası Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi belgesi nasıl alınır?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak İçin Şartlar

 1. Kalite değerlendirmesinden en düşük 85 puan aldığını kanıtlayan belge.
 2. Uluslararası Sağlık Turizm Birimi kurduğuna dair mesul müdür tarafından imzalı resmi yazı
 3. USTB bünyesinde görev yapan doktor ve diğer personellerin yabancı dil yeterliliğini gösteren belgeler.

Sağlık turizmi acentaları ne iş yapar?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümünün ana amacı kişilere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam sunmaktadır. Özellikle kişilerin hastalıklarına göre iyi bir konaklama içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölüm içerisinde bulunan kişilerin sağlık konuları hakkında oldukça bilgili olması gerekmektedir.

Sağlık turizmi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır.

Sağlık turizmde aracı kuruluşlar yetki belgesini nereden almaktadır?

Yönetmeliğin 5. maddesi’nin 1. fıkrası’nda, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini Sağlık Bakanlığı’ndan alması gerektiği, bu belgeyi almayanların faaliyetlerinin Bakanlıkça durdurulacağı belirtilmektedir.

Turizm Yetki belgesi Nedir?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre A Grubu, B Grubu ve C grubu Seyahat Acentaları olmak üzere üç grupta toplanırlar.

You might be interested:  Sık sorulan: Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

A grubu seyahat acentası belgesi nasıl alınır?

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

Sağlık turizmi acentası nedir?

Ticaret Bakanlığının Sağlık Turizm Teşvikleri genelgesi ile tasnif ettiği asıl görevi yurtdışında bulduğu hastayı dilediği tedavi için Türkiye ye getirmek olan ve hastanın tüm operasyonunu adresten adrese yapan yöneten seyahat ve tıbbi tedavi süreçlerinin organizasyonundan sorumlu işletme olarak tarif edilebilir.

Sağlık acentası nedir?

Sağlık Hizmetleri Türkiye Ekibi; Ülkedeki en iyi, en profesyonel ve en tecrübeli hekim ekibi ile organize çalışarak, yurtdışından medikal turizm için Türkiye’yi tercih eden hastalara, tedavilerinin en iyi, en gelişmiş sağlık merkezlerinde uygulanmasını sağlayan bir sağlık turizmi acentasıdır.

Sağlık turizmi ne demek?

Sağlık turizmi; kısaca bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir.

Sağlık turizminde Neden Türkiye?

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal’a göre, insanların hem sağlık hem de tatil için Türkiye ‘yi tercih etme nedenleri şöyle: “Dünya turizm hareketlerinde önemli bir payı olan Türkiye, sahip olduğu altyapı olanakları, kaliteli sağlık hizmetleri, yetişmiş insan gücü, rekabetçi fiyat

Sağlık turizmi nerelerde var?

Sağlık turistlerinin Türkiye’deki en çok tercih ettikleri şehirler İstanbul ve Antalya’dır. Sağlık turizmi için ziyaret edilen ilk on şehir arasında Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Aydın yer almaktadır.

Sağlık turizm mi?

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. Sağlık turizmi: Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir. Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir.

You might be interested:  Soru: Sağlık Yönetimi Hangi Fakülte?

A grubu acenta ne demek?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

 • Tescil ve Koruma desteği;
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği;
 • Belgelendirme Desteği;
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği;
 • Yurt Dışı Birim Desteği;
 • Danışmanlık Desteği;
 • Acenta Komisyon Desteği;
 • Tercümanlık Hizmetleri Desteği;

Turizm Yetki Belgesi nasil alinir?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname.
 2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Ticaret Sicil Gazetesi.
 4. Tapu fotokopisi.
 5. Başvuru Ücreti Dekontu.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *