Sık sorulan: Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanır?

Güvenlik soruşturması ne zaman başlar?

İlgili kişinin kamu personeli olmasının ardından hemen güvenlik soruşturması süreci başlar. Bunun için kişiye herhangi bir bildirim vs. yapılmasına gerek yoktur. Kurumlar arası birtakım evrak teatisi sonrasında bu süreç başlar.

Güvenlik soruşturmasında internet geçmişine bakılır mı?

Cinsel suç veya terör suçu olmadığı sürece soruşturman olumsuz gelmez. İnternet geçmişine adli soruşturma kapsamında gerekli izinler alınmadıkça bakılamaz. Sorun teşkil etmez. İnternet geçmişine güvenlik soruşturmasında asla ve asla bakılamaz.

Güvenlik soruşturmasında hastane kayıtlarına bakılır mı?

Güvenlik Soruşturmasında Telefon Kayıtlarına Bakılır mı? Güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına kural olarak bakılamaz. Bu kayıtlara bakılabilmesi için suç şüphesi nedeniyle hakim ya da savcı kararı olması gerekir. Güvenlik soruşturması yapan polis jandarma yahut MİT bu amaçla telefon kayıtlarına bakamaz.

Güvenlik soruşturmasında nelere bakılır 2021?

Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır 2021

  • Kişinin adli sicil kayıtları
  • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığı,
  • Kişi hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama/kısıtlama) olup olmadığı,
  • Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığı,

Güvenlik soruşturması sonucu nereden öğrenilir?

Güvenlik Soruşturma Sonuç Öğrenme ve Sorgulama 2021 Güvenlik soruşturması sonucu öğrenme e-Devlet ile yapılamamaktadır. Güvenlik soruşturması sonuçlarını öğrenmek isteyenler ikamet adreslerine bağlı emniyet müdürlüklerinden ya da karakollardan bilgi alabilirler.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Genel Sağlık Sigortası Nerede Yapılıyor?

Güvenlik soruşturmasında ahlaki durumda nelere bakılır?

“Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,” hükmünü içermektedir.

Güvenlik soruşturmasında neler çıkar?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

  • Kişinin adli sicil kaydının,
  • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının,
  • Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,

Güvenlik soruşturmasında sosyal medyaya bakılır mı?

Sosyal medya paylaşımları yapılan bir sosyal medya hesabının bulunması durumunda güvenlik soruşturması esnasında sosyal medya hesapları incelenir. Sosyal medya hesapları içerisinde zararlı ve kamu yararına aykırı paylaşımlar yapılırsa bu memuriyete girişte mutlaka değerlendirilir.

Polislik güvenlik soruşturmasında kaçıncı derece akrabalara bakılır?

Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi. Yapılan düzenleme sonrası kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

Öğretmenlik güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına bakılır mı?

Telefonun dinlenmesi ve kayıtların saklanması gibi konular da Ceza Muhakemesi Hukukuna göre düzenlenmiştir. Sonuç olarak, kanunda yer alan şartların oluşması halinde gereken tedbirler alınabilir. Ancak aksi durumlar için hiçbir koşulda, güvenlik soruşturmasında telefon dinlenemez.

Güvenlik soruşturmasında mesajlar okunur mu?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında telefon konuşmalarının dinlenmesi, mesajların okunması ve takip edilmesi diye bir şey yoktur. Telefon konuşmalarınıza ve mesajlarınıza kimse bakmaz. Böyle bir durum hukuka aykırıdır.

Güvenlik soruşturmasında ailenin otel kayıtlarına bakılır mı?

Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum altında otel kayıtları da incelenmektedir. İçişleri Bakanlığı mevzuat gereği otelde kalan kişinin kaydını tutar.

Arşiv soruşturması nedir nelere bakılır?

Arşiv soruşturması nedir, nasıl yapılır? Arşiv araştırması, kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasına denir.

You might be interested:  Sık sorulan: Sağlık Bilgilerimi Nasıl Öğrenebilirim?

Güvenlik soruşturması kişisel mi?

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel verilerin doğru ve güncel olması esastır. Bu veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılır.

Güvenlik soruşturması kaç gün sürer 2021?

4045 sayılı Kanun’un 1. maddesine dayanılarak çıkarılan ve henüz yürürlükte bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca, “ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *