Sık sorulan: Sağlık Müfettişi Ne Iş Yapar?

ISG iş müfettişi nasıl olunur?

Nasıl İş Müfettişi Olunur?

  1. 35 yaşını doldurmamış olmak,
  2. İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına giriş yapmak,
  3. Sınav sonrası İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamak,
  4. 3 yıl yardımcı olarak çalışmak,
  5. Çalışma notları ortalaması en az 70 olmak,
  6. Yeterlilik sınavına girmek ve yazılı/sözlü sınavdan geçmek.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri ne iş yapar?

Madde 15 – Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir.

Baş müfettiş nasıl olunur?

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı Kadrolarına Nasıl Girilir?

  1. Öncelikle müfettiş veya müfettiş yardımcı kadrolarına girmek için mutlaka 4 yıllık bir fakülte mezunu olmak gerekir.
  2. Müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarına girebilmek için kesinlikle KPSS lisans puanı olması gereklidir.

Sağlık Müfettişi nedir?

Sağlık Müfettiş Yardımcılığı nedir? Sağlık Müfettiş Yardımcılığı Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hemen hemen tüm kuruluşların ve personelinin denetim ve tefrişinden mesûl olan personelin içinde yer aldığı kariyer mesleğidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanliği iş müfettişleri kimin adına denetleme yapar?

Devletin çalışma hayatına müdahale etme yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında sayılmış olup, 5690 Sayılı Kanunla onanan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 Sayılı ILO Sözleşmesi gereğince de Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Denizli Il Sağlık Müdürü Kim?

Müfettişler ne kadar maaş alıyor?

2020 yılı itibariyle ortalama müfettiş yardımcısı maaşı 6.500 lira ile 7.500 lira arasındadır. 2020 yılında müfettiş maaşları ise ortalama olarak 7.300 lira ile 10.500 lira arasında değişir.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi kimdir?

Sağlık Bakanlığı -Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi, Kamu Yönetimi Araştırma Derneği(KAYAD) Genel Başkanı Başmüfettiş Ali Koplay 9 Haziran 1974 yılında Karaman ilinin Başyayla ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Başköy ilkokulunda bitirdi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı kim?

Aydın SARI – Teftiş Kurulu Başkanı – Sağlık Bakanlığı -Turkish Ministry of Health | LinkedIn.

Sağlık Bakanlığı denetçi nasıl olunur?

Başvuru yapacak adayların; en az Lisans mezunu olmak, seyahat engeli bulunmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak, en az 5 (beş) yıl süre ile kamu veya özel sektörde aktif olarak görev yapmış olmak ve halen kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde (kamu ve vakıf dahil) kadrosunun bulunuyor olması gerekiyor.

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Aynı işi yapan Müfettişler farklı özlük ve parasal haklardan yararlanmak durumunda kalacaktır. Şuan itibariyle İl Eğitim Denetmenliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 3800 TL maaş alırken Milli Eğitim Denetçiliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 6000 TL maaş almaktadır.

Mülkiye bas müfettişi nelere bakar?

Görev ve yetkiler Madde 18 – Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır: A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, il özel idareleri, belediyeler ve köylerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla

Kimler MEB Müfettiş olabilir?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

You might be interested:  Sağlık Meslek Lisesini Bitirince Ne Olunur?

Banka müfettişleri ne iş yapar?

Banka Müfettişi, banka ve bankaların gözetimi altında görevli olan kuruluşlarını, genel kanun ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını denetlemekle görevli olan kişilerdir. 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müfettişi Nasıl Olunur?

SGK Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için KPSS P-118 puan türünden ilanda belirtilen alt puanı almış olmanız gerekmektedir. Genellikle P-118 puanınızın 80 üstü olması gerekmektedir. Ancak 80 üstü almak da yetmiyor.

Polis müfettişi ne is yapar?

Madde 9 – Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek, görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak yetkisine sahiptirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *