Soru: Bitki Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

Bitki Sağlık Sertifikası Phytosanitary Certificate nedir?

Bitki Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate ): İşleme tabi tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir.

Ihracat sertifikası nasıl alinir?

İhracat belgesi almak için ilk adım İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmaktır. Başvuruda gerekli belgeleri verip, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine giderek işlemler başlatılabilir.

Sağlık Sertifikası Nereden Alınır?

Sağlık sertifikası onay işlemleri; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Veteriner sertifikası ne işe yarar ve hangi kurumdan temin edilir?

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

Bitki Sağlık Sertifikası hangi kurumdan temin edilir?

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının ihraç edeceği ürünlerin, hastalık ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri’nden temin edilen bir belgedir.

You might be interested:  Il Sağlık Müdürlüğü Bursa Nerede?

Bakliyat ihracatında alınan bitki sağlık sertifikasının geçerlilik süresi kaç gündür?

(3) Ek-3’te yer alan Sağlık Sertifikası iki nüsha halinde düzenlenir. (4) Sertifikanın geçerlilik süresi dört aydır.

Ihracat uygunluk belgesi nereden alınır?

Belge almak isteyen firmanın başvurusu üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Ihracat yapmak için şartlar nelerdir?

İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

 • Proforma Fatura.
 • Orjinal Faturalar.
 • Konsolosluk Belgesi.
 • Navlun Fatura.
 • Sigorta Belgesi.
 • Koli Müfredat Belgeleri.
 • Çeki Listeleri.
 • Eşya Ordinosu.

Ihracat kimler yapabilir?

İhracat Nedir?

 • gerçek ve tüzel kişi tacirler,
 • esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar,
 • joint-venture (ortak yatırım) ve konsorsiyumlar,

Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

İlk yardım eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk yardım eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır.

ATR dolaşım belgesi nereden alınır?

A.TR Dolaşım Belgesi almak için TOBB’a bağlı Ticaret Odalarına başvurulmaktadır.

Türkiyede radyasyon belgesi nereden alınır?

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru gerekmektedir.

Veteriner sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

Ön sağlık sertifikası tesisi bilen ve denetleyen ya da tesis ve ürün hakkında yeterli bilgisi bulunan, Bakanlıkça veteriner sağlık sertifikası düzenlemeye yetkili il müdürlüklerinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde görevli veteriner hekimlerce, ilçe müdürlüklerinde ise il müdürlüğü tarafından

Veteriner hekim sertifikası nedir?

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Sağlık Sen Hangi Parti?

Veteriner sertifikası resmi belge midir?

Veteriner Sağlık Sertifikası Hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *