FAQ: Sağlık Yönetimi Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans yapınca ne olur?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu ve özel sağlık işletmelerinde çalışabilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Hangi bölüm mezunu hangi alanda yüksek lisans yapabilir?

Örneğin öğretmenlik mezunusunuz veya Kimya, Fizik bölümlerinden mezun oldunuz, üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama gibi bölümlerinde tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilirsiniz.

Işletme bölümü hangi alanda yüksek lisans yapmalı?

İşletme Fakültesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak aşağıdaki alanlarda Yüksek Lisans programları verilmektedir.

 • Finans.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi.
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon.
 • Muhasebe.
 • Muhasebe (İngilizce)
 • Pazarlama.
 • Sayısal Yöntemler.
 • Üretim.

Kamu Yönetimi yüksek lisans bölümleri nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisansüstü Programları

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
 • Ekonomi ve Yönetim (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programları
 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler (Tezli) Yüksek Lisans Programı
You might be interested:  Sık sorulan: Istanbul Üni Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans kaç yıl?

Öğrencinin yükleneceği dersler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir. Program Tanımı: Sağlık Yönetimi yüksek lisans programı 2 yıllık eğitim veren bir lisansüstü programdır.

Farmakoloji yüksek lisansı ne işe yarar?

Temel ve güncel farmakoloji bilgilerinin anlaşılmasını sağlayıp, fizyolojik, fizyopatolojik ve klinik bilgilerin ışığında, etik ve farmakoekonomi kurallarını göz önüne alarak ilaçla tedaviye akılcı yaklaşımı kalıcı bir davranış haline getirmektir.

Yüksek lisans farklı bölümde yapılabilir mi?

Sonuç olarak dilerseniz mezun olduğunuz alan dışında başka bir alanda da yüksek lisans yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kişisel ihtiyacınıza ve enstitünün belirlemiş olduğu başvuru şartlarına bağlıdır. Alan dışı yüksek lisans yapmak istediğiniz enstitü ya da hoca ile irtibata geçerek detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Psikoloji yüksek lisans yapmak için hangi bölüm mezunları?

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) programına başvurmak isteyen adayların Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile tıp bölümlerinden birinden mezun olması şartı aranmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans kimler yapabilir?

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Programı’na Kimler Katılabilir? Bu programa, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları katılabilmektedir.

Yüksek lisans diploması ne işe yarar?

Genel olarak yüksek lisans, iş hayatına atılmadan önce kişilere alanlarında ek yetenek ve uzmanlık kazandırmak açısından faydalıdır. Buna yaygın bir örnek, mühendislerin, mezun olduktan sonra mühendislik yapmak yerine, işletmeci veya müdür olmak amacıyla İşletme alanında yüksek lisans (MBA) yapması verilebilir.

İşletme alanında yüksek lisans yapmak ne işe yarar?

MBA (Master of Business Administration), işadamı ve iş kadınlarına yönelik olarak geliştirilmiş lisansüstü bir yeterlik derecesidir. MBA’in amacı, öğrencileri rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirecek şekilde eğitmektir.

You might be interested:  Soru: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nerede?

İşletme mezunu mühendislik alanında yüksek lisans yapabilir mı?

Örnekler: İşletme yüksek lisansı Matematik, istatistik, iktisat veya fizik mezunlarının 3 yılda tezsiz veya 4 yılda tezli mühendislik YL alması mümkün olabilir.

Kamu yönetimi bölümü hangi alanlarda yüksek lisans yapabilir?

Kamu yönetimi devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Mezun olan öğrenciler Halkla İlişkiler, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde yüksek lisans yapabilir.

Kamu yönetimi yüksek lisansı ne işe yarar?

Bu programların amacı öğrencilere, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerini bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Programların bir diğer amacı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında çalışan veya çalışacak akademisyenleri yetiştirmektir.

Kamu Hukuku yüksek lisans nedir?

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, başta Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku olmak üzere Genel Kamu Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Hukuk Tarihi ve Devletler Umumi Hukuku alanlarında kamu hukukuna dair konularda uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *