Sık sorulan: Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayini Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eş durumu tayin kaç günde belli olur?

Daha çok atama talebinde daha yoğun olan bakanlık, atama sonuçlarını yaklaşık 2 ay içerisinde sonuca kavuşturmaktadır. Daha az atama talebinin bulunduğu dönemlerde ise süreç 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayini nasıl olur?

Eşi farklı bir kurumda çalışan ve eşinin yanına nakil olmak isteyen sağlık personeli için, naklen gitmek istediği yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olup olmadığına bakılır. Eğer C veya D ise nakli eşinin görev yaptığı yere yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır.

Tayin dilekçesine ne kadar zamanda cevap verilir?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir.

Asker eşinin yanına tayin isteyebilir mi?

Askeri personelin eş durumundan tayin taleplerinde, artık eşin devlet memuru olma şartı aranmayacak. Eşleri sigortalı çalışanlar askerler de “eş durumu” gerekçesiyle tayin isteyebilecek. Ancak bu durumdaki personel, eşinin son 2 yıl içerisinde en az 360 gün sigortalı hizmette bulunduğunu belgelemek zorunda.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sağlık Kurumları Işletmeciliği Ne Demek?

Polis eş durumu tayini kaç günde belli olur 2020?

Genel atama döneminde bazı polis memurlarının tayin yerleri açıklansa bile kimisi ilçeleri bekliyor kimisi de 2 aya yakın süredir atama bekliyor. Henüz kesin bir netlik olmasa da bazı kişiler eş durumu tayin sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanabileceğini söylüyor.

Eş durumu tayini yıl içerisinde ne zaman istenebilir?

Eş durumundan tayin hakkı sadece memur çiftler için geçerli değil. Şart kaldırıldı, artık eşi memur olmayan da ‘ eş durumundan tayin ‘ isteyebilir. Ancak bu durumdaki kişiler için son iki yılda en az 360 gün prim şartı aranıyor. Aile birliğinin sürdürülebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur.

Eş durumu tayini için nikah ne zaman olmalı 2021?

CEVAP: Eş durumundan faydalanabilmek için belli bir süre şartı bulunmamaktadır. Yani nikâhın yapıldığı tarihten itibaren gerekli evraklarla başvurmanız durumunda mazeret durumunuz değerlendirilecektir.

Eş durumu tayini nasıl olur?

Eşin kamu personeli olmadığı ve bulunduğu yerde 360 gün SGK primi ödemiş olarak çalışıyor durumda olması hâlinde, eşin çalıştığı yere atama yapılır. Vali, belediye başkanı, milletvekili, noter veya muhtar gibi görevlerde bulunan eşlerin çalıştığı yere atama yapılır.

2021 sağlık ataması olur mu?

Geçen yıl 29 bin 844 sağlık personeli alımı yapıldı 30 bin kadro çok değil ve 2021 yılında çok rahatlıkla yeni 30 bin sağlık personeli ataması yapılabilir.

Dilekçeye cevap verilmezse ne olur?

Dilekçeye cevap verilmemesi zaten ret anlamına geliyor. Dilekçenize cevap vermiyorlarsa 60 günün bitiminde zımnen reddin iptali istemiyle haklarınızı aramak için dava açarsınız. TCK. Bu durumda 60 günün bitiminde 60 gün içerisinde idari yargıda zımnen reddin iptali istemiyle dava açılabilinir.

You might be interested:  Soru: Sağlık Ocakları Ne Zaman Açılıyor Bayram Tatili?

Engelli tayin dilekçesi ne zaman sonuçlanır?

Cevap: Kurumunuzun teşkilat yapısına ve çalışma mentalitesine bağlı olarak 15 gün ile 2 ay arasında onay alırsınız.

Dilekçeye cevap vermemenin cezası nedir?

Madde 121 – (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Asker öğretmen eş durumu tayini isteyebilir mi?

Sözleşmeli öğretmen asker olan eşinin yanına gidemez. Sözleşmeli öğretmen asker eş durumu tayin hakkı bulunmamaktadır.

Jandarma eşinin memleketinde görev yapabilir mi?

Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamayacak. Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4 milyonu aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1 milyonu aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere atanamayacak.

Subaylar kaç yılda bir tayin olur?

Subay ve astsubaylardan 31 Aralık tarihi itibari ile 48 (dâhil) yaşını doldurmuş olanlar bulundukları garnizonların rakımları 1.200 (dâhil) metreden yukarı olması halinde, isterlerse bu garnizonlarda 2 yıllık süreyi doldurdukları yıl atanmaya tabi tutulurlar (Personelin 2 yılda atamaya tabi tutulabilmeleri için bu gibi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *