Soru: Sağlık Için Hangi Esma?

Sağlık için hangi zikir çekilir?

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum. Kanser hastaları için en etkili dualar olsa da bunu tesbih gibi çekebileceği ”Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.” esma zikirleri vardır.

Hasta için hangi Esmaül Hüsna okunur?

Allah (c.c)’un en güzel isimlerinden şifa niyetine çekilebilecek esmaları şu şekilde ayırabiliriz: ”Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.” Yine aynı şekilde kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de önemli olduğu bilinmektedir.

Allah’ın isimleri hangi hastalıklara iyi gelir?

Ya Şafi Allah ‘ ın isimlerinden biridir. Ya Şafi, ya Allah, ya Rabbi gibi zikredilir. Şafi, Allah ‘ ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder.

Hangi Esma Hangi Derde Deva?

Esmaül Hüsna her derde deva

 • İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa:
 • Kulak için: EsSemi. Omurga için: El Cabbar.
 • Saç için: El Bedi’ Adaleler için: El Kavi.
 • Kalp Kasları için: ErRezzak. Atardamarlar için: El Cabbar.
 • Kanser için: Celle Celaluhu.
 • Bacak için: ErRafi’
 • Kolon için: ErRauf.
 • Prostat için: ErReşid.
You might be interested:  Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

En kuvvetli zikir hangisi?

Zikirler içerisinde en faziletli sözün ‘Lâ ilâhe illallah’ olduğunu belirten Peygamberimiz, hadis-i şerifinde, Câbir (r.a), naklettiklerine göre: “En faziletli zikir «Lâ ilâhe illallah», en faziletli dua da «el-Hamdülillâh»tır.” (Tirmizî, Daavât 9) ifade edilmektedir.

Ya Şafi ismi kaç kere çekilir?

“Ya Şafi ” her türlü maddi ve manevi rahatsızlıklardan, hastalıklardan kurtulmak için ihlaslı bir kalp ile ebced değeri olan 391 kere zikredilir.

Şifa Niyetine hangi Esmaül Hüsna okunur?

Hastalıkların şifası için okunabilecek en etkili Esmaül hüsna zikri olan Ya Şafi, maddi-manevi sıkıntı gidermede ve hastalıkları iyileştimek için okunması tavsiye edilen tesbihatlardandır.

Kanser hastaları hangi Esmaül Hüsna?

“ Kanser için: Celle Celaluhu.” Koy elini kanserli bölgeye, oku Esma-ül Hüsna ‘yı ve kanser geçsin.

Şifa zikirleri nelerdir?

Muhammed’in okuduğu şifa duasına da yer verilmiştir. Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina. Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Allah’ın güzel isimleri nedir?

Allah ‘ ın 99 ismi ve kısaca anlamı aşağıdaki gibidir:

 • Allah,
 • Rahman (esirgeyen),
 • Rahim (bağışlayan),
 • Melik (buyrukları tutulan),
 • Kuddus (noksanlıklardan arınmış),
 • Selam (yarattıklarını selamette kılan),
 • Mü’min (inananları güvenlikte kılan),
 • Müheymin (hükmü altına alan),

Sıkıntıdan kurtulmak için hangi esma okunur?

”La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.” Anlamı itibari ile sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a sığınmayı ve Allah’tan yardım istemeyi kapsamaktadır. Sıkıntılı iken okunan bu duanın üzüntüyü de giderdiği söylenir.

Kötülüklerden korunmak için hangi Esmaül Hüsna?

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim. Bu dua kötülükten korunmak için okunan duadır. Anlamı bakımından Allah’ın tek olduğunu söyler.

You might be interested:  FAQ: Aile Hekiminden Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Rahim için hangi esma?

Er- Rahim esması, rahmet kelimesinden türeyen bir kelimedir. Bu esma ile, Allah’ın engin bir merhamete ve şefkate sahip olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda, Er- Rahim esması ile Allah’ın yalnızca müminlere merhamet ettiği anlatılmaktadır.

Baş ağrısı için hangi Esma ül Hüsna?

‘Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari’ Fatiha Suresi okunduktan sonra 7 defa bu dua okunursa kişinin şiddetli baş ağrısının kısa sürede iyileştiği rivayet edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *