Sık sorulan: Gıda Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

Bitki Sağlık sertifikası Phytosanitary Certificate nedir?

Bitki Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate ): İşleme tabi tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir.

Sağlık sertifikası Nereden Alınır?

Sağlık sertifikası onay işlemleri; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Veteriner sertifikası ne işe yarar ve hangi kurumdan temin edilir?

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

Bakliyat ihracatında alınan bitki sağlık sertifikasının geçerlilik süresi kaç gündür?

(3) Ek-3’te yer alan Sağlık Sertifikası iki nüsha halinde düzenlenir. (4) Sertifikanın geçerlilik süresi dört aydır.

Bitki Sağlık Sertifikası hangi kurumdan temin edilir?

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının ihraç edeceği ürünlerin, hastalık ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri’nden temin edilen bir belgedir.

You might be interested:  Sık sorulan: Üniversite Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

İlk yardım eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk yardım eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır.

ATR dolaşım belgesi nereden alınır?

A.TR Dolaşım Belgesi almak için TOBB’a bağlı Ticaret Odalarına başvurulmaktadır.

Türkiyede radyasyon belgesi nereden alınır?

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru gerekmektedir.

Veteriner sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

Ön sağlık sertifikası tesisi bilen ve denetleyen ya da tesis ve ürün hakkında yeterli bilgisi bulunan, Bakanlıkça veteriner sağlık sertifikası düzenlemeye yetkili il müdürlüklerinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde görevli veteriner hekimlerce, ilçe müdürlüklerinde ise il müdürlüğü tarafından

Veteriner hekim sertifikası nedir?

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

Veteriner sertifikası resmi belge midir?

Veteriner Sağlık Sertifikası Hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belge.

Bitki Sağlık Sertifikası geçerlilik süresi kaç gün?

(7) Sertifikanın geçerlilik süresi 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlıdır. (8) Sertifika, Türkçe/İngilizce dillerinde düzenlenir.

Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendikten sonra kaç gün?

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.09.2018 Tarih 37226354 sayılı yazısı ile Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ihracatında düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden ihracat (RE-Export) Bitki Sağlık Sertifikalarının düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ürünün ülkemizden çıkış yapmasının gerekli olduğu

You might be interested:  Sık sorulan: Sağlık Sigortam Varmı Nasıl Öğrenebilirim?

Ihracat için gerekli belgeler nelerdir?

İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

  • Proforma Fatura.
  • Orjinal Faturalar.
  • Konsolosluk Belgesi.
  • Navlun Fatura.
  • Sigorta Belgesi.
  • Koli Müfredat Belgeleri.
  • Çeki Listeleri.
  • Eşya Ordinosu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *