Soru: Sağlık Bakanlığı Becayiş Nasıl Yapılır?

Becayiş işlemleri nasıl yapılır?

Becayiş, Türkiye’de farklı bir anlam kazanmış ve memuriyet ile ilgili bir kavram haline gelmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesinde becayiş, “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

Sağlık Bakanlığı becayiş şartları nelerdir?

İdare uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmeleri becayiş yapmaları mümkün bulunmaktadır. Karşılıklı yer değiştirmenin (becayişin) şartları:

  • Aynı kurumda görev yapması,
  • Başka görev yerlerinde bulunması,
  • Memurlar aynı hizmet sınıfında olmaları,
  • İdarece uygun bulunması gerekmektedir.

Becayiş kimler yapabilir?

Sözleşmeli sağlık personelinin becayiş şartlarının başında, bunu yapacak personellerin ikisinin de aynı özellikleri taşıyor olmaları gerekir. Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin yapabilirler.

Kurumlar arası becayiş olur mu?

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, becayiş aynı kurumdaki aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmektedir. Dolayısıyla üniversiteler, belediyeler veya başka kurumlar arasında becayiş mümkün değildir.

Becayişte 1 yıl şartı var mı?

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

You might be interested:  Sağlık Raporu Nasıl Iptal Edilir?

Kadrolu imamlarda becayiş var mı?

2019 yılında sözleşmeli olarak atanan imam -hatip, müezzin ve Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 9 bin 500 4/B’li personel bulunuyor. Diyanet, 2018 yılından önce atanan personele ise becayiş hakkı tanımıştı. Mesela 4/B sözleşmeli İmam Hatipler 4/A statüsündeki İmam Hatiplerle aynı işi yapmaktadır.

Becayiş kaç kere yapılır?

Kurumların özel mevzuatında becayişle ilgili bir kısıtlama söz konusu değilse, yılın her ayında becayiş yapılabilir. Ancak, bir yılda birden fazla becayişe sıcak bakılmadığını da söylemeliyiz. Özel düzenlemeler dışında genel olarak 657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir.

Sözleşmeli personel ile kadrolu personel becayiş yapabilir mi?

Sözleşmeli sağlık personelleri, yani 4/B ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan personeller, kurum içi yer değişikliği yapabilir. Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin becayiş yapabilirler.

Il içinde becayiş olur mu?

. Becayiş: Aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı kendi teşkilatı içerisinde standart ve PDC’nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir..

Kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Aynı durum VHKİ kadrosunda çalışan personelle memur kadrosunda çalışan personel arasında da söz konusudur. Hukuken bunlar arasında becayiş yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Becayiş dilekçesi nereye verilir?

Becayiş yani karşılıklı yer değiştirmenin gerçekleşebilmesi için atamanın yetkili amir tarafından onay görmesi gerekmektedir. Verilen becayiş dilekçesi söz konusu olan kurumun Başkanlığına gönderilir. Dilekçeler Başkanlığa gönderilse de memurlar talep dilekçelerini ilk olarak kurumu müdürlüklerine yapmaktadırlar.

Uzman doktor becayiş yapabilir mi?

Resmi Gazetenin 14.09.2004 tarihli nüshasında yapılan değişiliğie göre artık sadece uzman doktor, doktor, diş tabbibi ve eczacılar değiş, Sağlık Bakanlığına sınavla atanan diğer tüm personelde ilk atamalarda becayiş isteyebilecektir. Becayiş süresi yeni sağlık personeli için de 5 gündür.

You might be interested:  FAQ: Schengen Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim becayiş var mı?

657 Sayılı Devlet memurları kanunun 73. Devlet Memurları Kanunu’nun tanımına göre Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır.Yani Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı arasındaki memurlar arasında olamaz.Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenler kendi aralarında becayiş talebinde bulunabilirler.

Kurum değiştirmek için ne yapmalıyım?

Kamu görevlisi naklen geçmek istediği kuruma dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan kurum da memurun halen çalıştığı kurumdan muvafakat talep etmelidir. Memurun halen aktif çalıştığı kurum ise kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde takdir yetkisini kullanarak bu talebi değerlendirmelidir.

Belediyeler arası becayiş olur mu?

Her bir üniversite veya her bir belediye, ayrı bir kurum olduğu için, bu kurum personelinin becayiş yapabilmesi mümkün değildir. Yine Çukurova Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinde aynı unvanda çalışan personel becayiş yapamamaktadır. Zira her üniversite veya her belediye ayrı ayrı kurumlardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *